იმპრესუმი - Gourmesso

იმპრესუმი

პროვაიდერის იურიდიული იდენტიფიკაცია;

შპს ნეოთრეიდი
წარმოდგენილი მმართველი პარტნიორი - ლევან ქაჯაიას მიერ
ახმეტელის ქ.N1
0159 თბილისი, საქართველო

საკონტაქტო ვარიანტი:

ტელ: +995 599 44 45 61

ელ.ფოსტა: info@gourmesso.ge

კომპანიის სათაო ოფისი: თბილისი

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 402009848

კომპანია რეგისტრირებულია მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში, როგორც ბიზნესოპერატორი სარეგისტრაციო ნომრით B15028632